Välkommen till Olivia! Bröstcancerföreningen i Medelpad

Ett forum för information, gemenskap, påverkan och stöd.

Vi vill vara en utsträckt hand till alla bröstsystrar genom att erbjuda stödsamtal, nätverksgrupper och annan samvaro. Vi hoppas kunna vara ett komplement till sjukvården och om möjligt underlätta vandringen från besked till färdigbehandlad. Att möta andra i samma situation ger både trygghet och styrka och det kan du göra hos oss!

Vi vill också erbjuda information till både bröstcancerdrabbade och deras närstående samt vara ett pådrivande organ och ta till vara de bröstcancerbehandlades intressen.

Vi är anslutna till BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksförbund. 

Våra ledord är gemenskap och omtanke.
Bli medlem du också!

 
 
Copyright © 2017
Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad
c/o Monica Guldbrand
Nynäshamnsvägen 3
857 31 Sundsvall
E-post: info@bcfolivia.se
Telefon: 0730-77 72 17
Hemsida: www.bcfolivia.se
Facebook: www.facebook.com/bcfolivia
Organisationsnumer: 889201-2678
Plusgiro: 495 47 75-5
Bankgiro: 5529-0795