Stadgar & Årsmötesprotokoll

Här nedan hittar du våra stadgar, utformade av BRO för alla lokalföreningar.
Bcf Olivia har också ett eget utformat regelverk för styrelsen att arbeta efter, som ett hjälpmedel och som riktlinjer. Är du som medlem intresserad av regelverket kontakta någon i styrelsen så får du ta del.

På denna sida finns också vårt senaste årsmötesprotokoll att ladda ner.

 
Stadgar för BRO och anslutna Bröstcancerföreningar  
Protokoll fört vid Bcf Olivias årsmöte den 20 mars 2018
 
 
Copyright © 2018
Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad
c/o Marica Henriksson
Boråsvägen 4
857 34 Sundsvall
E-post: info@bcfolivia.se
Telefon: 0730-77 72 17
Hemsida: www.bcfolivia.se
Facebook: www.facebook.com/bcfolivia
Organisationsnumer: 889201-2678
Plusgiro: 495 47 75-5
Bankgiro: 5529-0795
Swish: 1230835082